TEDZVID PDF

Vaznost ove nauke pravilno su shvacali naucni krugovi muslimana od pocetka, pa kroz citavu historiju islama, do dana danasnjega, tako da je u tome smislu napisana vrlo zapazena literatura gotovo na svim jezicima, kojim govore pojedine brojnije muslimanske zajednice. U red ovakvih zajednica svrstavamo se i mi, jer je i na nasem jeziku vee do sad, napisano i starnpano nekoliko djela iz oblasti tedzvida. Neka od ovih djela, nazalost, ostala su u rukopisu. Spomenuta djela 0 tedzvidu odavno su u nas nestala sa knjizarskog trzista, jer su poodavno izdata, pa se vee dugo vremena osjeca potreba za izdavanjem nove knjige.

Author:Mezigis Yoramar
Country:New Zealand
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):5 November 2018
Pages:119
PDF File Size:17.63 Mb
ePub File Size:1.92 Mb
ISBN:570-9-97767-845-5
Downloads:14526
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MutaurDuine iji je uzronik sukun Medd arid nestalna duina e biti Medd lin poluvokalna duina nije klasina kada poslije osnovne duine doe kao duina samoglasnika, nego je to rastezanje harfova lin - WAW i JA u odreenim uzronik nestalni sukun. Odnosno, ova situacijama. Nestalna duina obino traje onoliko Prilikom stajanja na toj rijei, koliko se moe u kontinuitetu izgovoriti produit rastegnut emo izgovor od kratkih vokala.

Medd lazim stalna duina 2. S obzirom na to da li je sukun pretrpio odreene promjene ili ne, njegove pozicije mogu biti sljedee: 3. Medd lazim e biti kada kada nakon obine duine doe slovo sa tedidom, a to znai da se tu nalaze dva 1. Sukun je vidljiv, ortografski ista slova od kojih je prvo sa sukunom, npr. Pravila vezana za nun N sa sukunom i tenvine Kada rije koju izgovaramo zavrava na neki od tenvina ili ima slovo N sa sukunom radi je o nekom tedvidskom pravilu, npr.

Posebno treba naglasiti da tenvini mogu doi samo na kraju jedne rijei, dok nun N sa sukunom se moe nai i u sredini rijei. Osim toga, u nekim mushafima, na slovu nun N ve je uklonjen sukun to upuuje na to da e taj nun trebati uklopiti u naredno slovo ili ga eventualno izgovoriti kroz nos. Postoji pet pravila vezanih za nun N sa sukunom i tenvine i oni obuhvataju sve harfove i to: iklab, idgam meal-gunneh, idgam bila-gunneh, izhar i ihfa 1.

Iklab e biti kada nakon nun 2. Idgam bila-gunneh e biti kada N sa sukunom ili tenvina doe poslije N sa sukunom ili tenvina dou harf B , prilikom ega dolazi harfovi L i R , prilikom ega do uklapanja u glas B i to kroz glas dolazi do uklapanja u ove harfove, npr. M to traje dva hareketa, ili kao , ,.

ASUS P6T DELUXE V2 MANUAL PDF

Artikal je izbrisan od strane prodavca

.

HUGO NIGRO MAZZILLI PDF

Tedzvid 3.0 APK

.

ID10T FORM PDF

Tedžvid - pravila o učenju Kur'ana - hfz. prof. dr. Fadil Fazlić

.

Related Articles